Rehberlik

Yenişehir Rehberlik Sistemi

Yenişehir Özel Öğretim Kursu kapsamlı ve gelişimsel bir rehberlik anlayışı ile hareket etmektedir. Birinci önceliğimiz her öğrencimizin değerli olduğunu ve her birinin başarabilecekleri alanların olduğunu onlara fark ettirmektir. Öğrencilere “Sizi en iyi sizden biri anlar.” Diyerek çıktığımız bu yolda onların yaşadıkları sorunlara mutluluklarına üzüntülerine ortak olarak onlarla beraber süreci değerlendirmeyi amaçlamaktayız. Kendinin farkında olan, ne yapmak istediğini bilen ve bu yolda çalışmaktan asla vazgeçmeyen bizleri kılavuz olarak gören ve bizlerin desteğine ihtiyaç duyan öğrencilerle başarıya ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Bize Ulaşın

Rehberlik

Bireysel Planlama

Bireyler yetenek, ilgi, değer, tutum, gelişim özellikleri, psikolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik yönleri bakımından birbirinden farklılık gösterirler. Biz de bu farklılıkları esas alarak öğrencilerle ilgili yapacağımız her çalışmada bireyselliği ön plana çıkardık.

Rehberlik

Test ve Envanterlerle Bilimsel Yaklaşım

Yenişehir Özel Öğretim Kursu olarak rehberlik hizmetinin sadece sınava yönelik çalışmaları değil aynı zamanda öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamaya yönelik çalışmaları da kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında akademik anlamda yapılan çalışmalarda geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış, öğrencilerle ilgili anlamlı sonuçlara ulaşabileceğimiz test ve envanterlerle de yapacağımız çalışmaları desteklemekteyiz.

Rehberlik

YEP(Yenişehir Eğitim Programı) SİSTEMİ NEDİR?

YEP sistemi öğrenciyi merkeze alan haftalık olarak yapılan çalışmaların takibinin yapıldığı, analizlerle beraber yeni haftanın planlanmasının yapıldığı ve bu süreçte öğrenciyle birlikte velinin de bilgilendirildiği, ara tatil kampları haftalık ktt çalışmalarıyla öğrencinin yönlendirildiği özgün ve kapsamlı bir sistemden oluşmaktadır.

Rehberlik

Haftalık Sınıf Rehberlik Çalışmaları

Yenişehir Özel Öğretim Kursu olarak haftalık sınıf rehberliği çalışmaları planlanır. Bu çalışmalarla öğrencilerden haftalık geri dönüşler almak öğrencilerin sınava hazırlık döneminde ya da okul dersleriyle ilgili zorlandıkları konularla ilgili çalışmalar yapılır. Öğrencilerin sorunları dinlenir gerek grup çalışmaları gerekse bireysel çalışmalarla bu sorunlara en hızlı şekilde çözüm bulmak amaçlanır.

Rehberlik

Grup Odaklı Danışmalar

Grupla psikolojik danışma kişilerarası ilişkileri geliştirmeyi aynı zamanda da gruba üye olan her bireyin belirlediği davranışsal amacı gerçekleştirmesine olanak tanıyan terapötik bir süreçtir

Rehberlik

Sınav Kaygısı Çalışma Grubu

Sınav kaygısı, sınav durumlarıyla doğrudan ilişkili olan bir kaygıdır. Bu kaygı, kişinin sınava yeterli şekilde hazırlanmasına ve başarılı olmasına engel olabilir. Sınav kaygısıyla ilgili belirtiler genellikle iki türdür; Duygusal ve Fiziksel. Duygusal belirtiler; panik hissi, sinirli olma, ağlama, aşırı engellenmişlik hissi, şaşkınlık, unutkanlık, olumsuz düşünceler ve depresyon şeklinde sıralanabilir. Fiziksel belirtiler ise kalp atışlarının hızlanması, mide bulantısı, titreme, kasılma, baş ağrısı veya aşırı terleme şeklinde ortaya çıkabilir. Sınav kaygısı öğrenilen bir davranış olduğu için, bu kaygının aynı şekilde öğrenilmemesi de mümkündür. Bunun için ilk adım, bu davranışın nerede veya neden ortaya çıktığını belirlemek ve bu davranışın öğrenilmemesi için işleyişe başlamaktır. Oluşturacağımız sınav kaygısı gruplarıyla öğrencilerin yaşadıkları kaygının farkında olmalarını sağlayarak kaygının öğrenci üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya çalışacağız.

Rehberlik

Zaman Yönetimi Çalışma Grubu

Zaman yönetimi ilk kez, meşgul yöneticilerin zamanlarını daha iyi organize etmelerine yardımcı olmak üzere bir eğitim aracı olarak Danimarka'da doğup dünyaya yayılmıştır. Zaman yönetimi aslında bir öz yönetimdir; yaşadığınız olayların kontrolünü sağlamaktır, bireyin kendisini yönlendirerek olayları yönetmesidir. Yaşadığımız olayların ne kadarı bizim istediğimiz gibi gerçekleşiyor? Ne kadarının oluşmasını biz belirleyebiliyoruz? Olayların meydana gelmesindeki etkilerimiz nelerdir? Bütün bu soruların cevabı bizim zamanımızı yönelebilmedeki başarımızı göstermektedir. Öğrencilerimizin zamanlarını yönetmede yaşadıkları sıkıntıları oluşturacağımız zaman yönetimi gruplarıyla ele alıp onların zaman yönetimine engel olan durumları inceleyerek her üyenin zamanlarını planlama ve değerlendirmeleri üzerine çalışmalar yapmayı amaçlamaktayız.

Rehberlik

Verimli Ders Çalışma Grubu

Derslerde ya da sınavlarda başarısızlığa sebep olan etkenlerden biri de öğrencilerin nasıl ders çalışacağını bilememesinden kaynaklanmaktadır. Her öğrencinin dersi algılayış biçimi anlama düzeyi birbirinden farklıdır. Öğrencilerin kendi çalışma stillerinin farkında olamaması da akademik başarıyı düşüren bir diğer etkendir. Oluşturacağımız verimli ders çalışma grubu ile öğrencilerin hangi yetenek alanına sahip olduğunu ve nasıl bir çalışmanın öğrenciye fayda sağlayacağını tespit etmeye yönelik test ve envanterler uygulayarak öğrenciler için en doğru ders çalışma yöntemini bulmayı amaçlayacağız.

Rehberlik

Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Çalışmaları

Türkiye’de eğitim kurumlarında görevli olan okul psikolojik danışmanlarından/rehber öğretmenlerden beklenen en önemli işlev, öğrencilerin gelecek meslek ve kariyerlerine yönelik seçimler, kararlar ve hazırlıklarında yardımcı olmasıdır. Üstelik değişen çalışma koşulları ve yaşam Türkiye’de Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı gerçeklerine bağlı olarak artık bu işlev sadece öğrenciler için değil, her yaş grubundan yetişkinler için de önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir (Yeşilyaprak ve Eşkisu, 2013).Biz de Yenişehir Özel Öğretim Kursu olarak Kariyer Danışmanlığında öğrencilere bir üst öğrenim kurumları ve meslekleri tanıtım çalışmaları yaparak öğrencilerde mesleki farkındalık oluşturmayı ve kendileri için en doğru seçimi yapmalarına olanak tanımayı hedefliyoruz.

Rehberlik

Dikkat Eksikliği Çalışma Grubu

On çocuktan 7’sinde var olan dikkat bozukluğu günümüzün en sık rastlanan problemlerindendir. Bu kadar yaygın olan bir bozukluk için önlem alınmazsa küçük yaşlarda ortaya çıkıp; ergenliğini, geleceğini ciddi derecede etkileyebilir. Dikkat eksikliği ile ilgili sorun yaşayan öğrencilerimizle oluşturacağımız gruplarda öğrencilerin hafif düzeyde yaşadıkları sorunları birlikte ele alıp öğrencilerle beraber uygun çözüm yolları deneyerek sorunun üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktayız.